ogrody rozkoszy I, 2017, akryl płótno, 50x60ogrody rozkoszy II, akryl płótno, 50x60ogrody rozkoszy III, 2017, kryl płótno, 50x60ogrody rozkoszy IV, 2017, akryl płótno, 50x60ogrody rozkoszy V, 2017, akryl płótno, 50x60ogrody rozkoszy XVII, 2017, akryl płótno, 40x30ogrody rozkoszy XVI, 2017, akryl płótno, 40x30ogrody rozkoszy VI, 2017, olej na płótnie, 134x160ogrody rozkoszy VIII, 2017, olej płótno, 80x100Ogrody rozkoszy X, 2017, olej płótno, 80x100ogrody rozkoszy IX, 2017, olej płótno, 80x100ogrody rozkoszy XI, 2017, olej płótno, 80x100ogrody rozkoszy VII, 2017, olej na płótnie, 160x240ogrody rozkoszy XII, 2017, akryl na płótnie, 30x20ogrody rozkoszy XIII, 2017, akryl na płótnoe, 30x20ogrody rozkoszy XIV, 2017, akryl na płótnie, 30x20ogrody rozkoszy XV, 2017, akryl na płótnie, 30x20ogrody rozkoszy XVIII, 2017, akryl płótno, 30x20ogrody rozkoszy XIX, 2017, akryl płótno, 24x18ogrody rozkoszy XX, 2017, akryl płótno, 24x18ogrody rozkoszy XXI, 2017, akryl płótno, 24x18ogrody rozkoszy XXII, 2017, akryl płótno, 24x18ogrody rozkoszy XXIII, 2017, akryl płótno, 30x20ogrody rozkoszy XXIV, 2017, akryl płótno, 30x20ogrody rozkoszy XXV, 2017, akryl płótno, 30x20ogrody rozkoszy XXVI, 2017, akryl płótno, 30x20ogrody rozkoszy XXVII, 2017, akryl płótno, 30x20ogrody rozkoszy XXVIII, 2017, akryl płótno, 30x20ogrody rozkoszy XXIX, 20017, akryl płótno, 30x40ogrody rozkoszy XXXII, 2018, akryt płótno, 30x20ogrody rozkoszy XXXI, 2018, akryl płótno, 30x20ogrody rozkoszy XXXIII, 2018, akryl płótno, 2018ogrody rozkoszy XXX, 2018, akryl płótno, 30x20